141 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân

Thời gian làm việc: 7:30 – 5:30

Liên hệ với chúng tôi

Cơ khí Nhân Nghĩa

Xưởng sản xuất: 141 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân